Dzieci

Artykuły więcej

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci
    Większość zatrzymań krążenia u dzieci wynika z hipoksji, dlatego natychmiastowy BLS i tym samym natlenowanie krwi jest najważniejsze.
    Najczęstszym zaburzeniem rytmu serca powodującym zatrzymanie krążenia jest bradykardia przechodząca w asystolię, dlatego w przypadku dzieci skuteczny BLS jest ważniejszy niż szybkie wykonanie defibrylacji.
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
    Do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zalicza się: BLS, podaż tlenu, udrożnienie dróg oddechowych metodami przyrządowymi, podaż leków, płynów i elektroterapię.