Resuscytacja według wytycznych ERC 2015. Część VI: opieka poresuscytacyjna

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część VI: opieka poresuscytacyjna

15.09.2016
Na podstawie: J.P. Nolan, J. Soar, A. Cariou i wsp.: European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine guidelines for post-resuscitation care 2015: section 5 of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015
dr n. med. Miłosz Jankowski1, dr n. med. Grzegorz Cebula2
1 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Resuscitation, 2015; 95: 148–201. Intensive Care Med., 2015; 41: 2039–2056