Resuscytacja według wytycznych ERC 2015. Część V: postępowanie w zatrzymaniu krążenia w okresie okołooperacyjnym, po zabiegach kardiochirurgicznych, w pracowni kardiologii inwazyjnej, podczas hemodializy i w gabinecie stomatologicznym

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część V: postępowanie w zatrzymaniu krążenia w okresie okołooperacyjnym, po zabiegach kardiochirurgicznych, w pracowni kardiologii inwazyjnej, podczas hemodializy i w gabinecie stomatologicznym

05.07.2016
dr n. med. Grzegorz Cebula1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, 1 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie