Resuscytacja według wytycznych ERC - przypadki szczególne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część IV: hipertermia, hipotermia, zasypanie przez lawinę, tonięcie, porażenie prądem lub piorunem, zdarzenia masowe i katastrofy, zatrzymanie krążenia na pokładzie samolotu i podczas uprawiania sportu

22.04.2016
dr n. med. Grzegorz Cebula, dr n. med. Miłosz Jankowski