Odmienność pacjenta pediatrycznego i rozpoznawanie stanu zagrożenia życia u dziecka

Odmienność pacjenta pediatrycznego i rozpoznawanie stanu zagrożenia życia u dziecka
14.01.2013
Liliana Czukowska-Milanova, Jarosław Gucwa, Tomasz Madej, Grzegorz Cebula, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Krzysztof Łabuz, Przemysław Guła