Radom – 15 mln zł na doposażenie SOR

27.09.2023
Ilona Pecka