Kielce – wojewoda o przerwie w działaniu SOR-u

25.08.2022
ŚUW