Zwiększenie stawki bazowej dla SOR i IP

15.02.2022
NFZ