Świętokrzyskie - "obciążymy pracą w równym stopniu wszystkie szpitale"

24.09.2021
Wiktor Dziarmaga