Czy i kiedy transportować do szpitala pacjenta, u którego brak efektów postępowania reanimacyjnego?

02.09.2016
dr n. med. Grzegorz Cebula, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński