Nowe substancje psychoaktywne a ryzyko wystąpienia powikłań kardiologicznych

Nowe substancje psychoaktywne a ryzyko wystąpienia powikłań kardiologicznych
22.03.2018
prof. Dan Perri
McMaster University, Hamilton, Kanada
Wywiad został zarejestrowany podczas McMaster International Review Course in Internal Medicine