Czy są prowadzone badania oceniające skuteczność amiodaronu?

07.12.2016
dr n. med. Grzegorz Cebula, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński