Omdlenie u osób młodych

Omdlenie u osób młodych
17.04.2018
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego