Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Artykuły

 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci

  Większość zatrzymań krążenia u dzieci wynika z hipoksji, dlatego natychmiastowy BLS i tym samym natlenowanie krwi jest najważniejsze.
  Najczęstszym zaburzeniem rytmu serca powodującym zatrzymanie krążenia jest bradykardia przechodząca w asystolię, dlatego w przypadku dzieci skuteczny BLS jest ważniejszy niż szybkie wykonanie defibrylacji.

 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

  Do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zalicza się: BLS, podaż tlenu, udrożnienie dróg oddechowych metodami przyrządowymi, podaż leków, płynów i elektroterapię.

 • Resuscytacja noworodka

  Relatywnie mała grupa dzieci wymaga jakiejkolwiek resuscytacji w momencie narodzin. Wśród tych, które rzeczywiście potrzebują pomocy, znacząca większość wymaga pomocy w upowietrznieniu płuc oraz, oprócz wentylacji, uciskaniu klatki piersiowej.
  Resuscytacja lub specjalistyczna pomoc może być bardziej potrzebna dzieciom, u których stwierdzono istotne objawy zagrożenia płodu w okresie poprzedzającym poród oraz w jego trakcie, urodzonych przed 35. tygodniem ciąży, po porodzie pośladkowym lub mnogim.

 • Sytuacje szczególne w resuscytacji pediatrycznej

  Strategie postępowania w rozpoznaniu i leczeniu chorób mogą być pomocne w zapobieganiu rozwinięcia się niewydolności narządowej i zatrzymania krążenia i oddychania. W szczególnych okolicznościach wiedza na temat chorób może być bardzo pomocna we właściwym postępowaniu i tym samym poprawić szanse wyleczenia.