Pediatria

 • Zaburzenia rytmu serca u dzieci

  Najczęstszymi przyczynami zaburzeń rytmu serca u dzieci są niewydolność oddechowa i/lub krążeniowa, prowadzące do niedotlenienia, kwasicy i/lub niskiego ciśnienia tętniczego krwi. Dzieci chore na kardiomiopatię, zapalenie mięśnia sercowego lub po zabiegu kardiochirurgicznym z powodu wady serca, są obarczone zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca. Zaburzenia elektrolitowe lub leki w dawkach terapeutycznych albo toksycznych również mogą być przyczyną zaburzeń rytmu serca.

 • Czerwone oko u dzieci: diagnostyka i leczenie

  Objaw czerwonego oka zwykle jest wiązany z przekrwieniem spojówki, najczęściej wskutek jej wirusowego zapalenia.

 • Odmienność pacjenta pediatrycznego i rozpoznawanie stanu zagrożenia życia u dziecka

  Etiologia zatrzymania oddychania i krążenia jest różna u dzieci i dorosłych i wynika z różnic anatomicznych, fizjologicznych oraz odmiennej patologii. Różnice te ulegają zmianom od momentu urodzenia i okresu noworodkowego poprzez okres niemowlęctwa, dzieciństwa do momentu osiągnięcia dojrzałości.

 • Zmiany guzowate w mosznie u dzieci

  W praktyce pediatrycznej nieprawidłowe masy tkankowe w obrębie moszny spotyka się często. Wprawdzie na ogół nie zagrażają one powikłaniami, są jednak częstą przyczyną kierowania chłopców do poradni specjalistycznych. Po przeczytaniu artykułu Czytelnik będzie wiedział, jak odróżnić łagodne, samoistnie ustępujące zaburzenia od patologii o poważniejszym rokowaniu, wymagających specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Dzięki przystępnej charakterystyce zaburzeń większość z nich można rozpoznać na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego, a w razie potrzeby na podstawie USG. Kiedy wodniak wymaga leczenia? Czy żylaki powrózka nasiennego powodują zaburzenia płodności w przyszłości? Po zapoznaniu się z tekstem odpowiedź na te, a także inne nurtujące lekarza pytania okaże się bardzo prosta.

 • Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy - patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie

  Pokrzywka pojawia się w wyniku uwolnienia do naskórka mediatorów działających na naczynia krwionośne. Prowadzi to do rozszerzenia małych naczyń i podrażnienia zakończeń nerwowych, co powoduje powstanie swędzących, wyniosłych zmian skórnych otoczonych rumieniową obwódką, potocznie zwanych bąblami. Jeżeli proces taki zachodzi w głębszych warstwach skóry, dochodzi do wystąpienia obrzęku naczynioruchowego.

 • Zabezpieczanie drożności dróg oddechowych w stanach nagłych u dzieci

  Podczas resuscytacji oraz w stanach nagłych u dzieci w pierwszej kolejności należy ocenić drożnoś dróg oddechowych i czynność układu oddechowego, a w razie potrzeby zastosować oddychanie wspomagane lub oddech zastępczy. Niezależnie od przyczyny niewydolności oddechowej (stan astmatyczny, stan padaczkowy, posocznica), zarówno dalsze postępowanie resuscytacyjne, jak i leczenie choroby podstawowej zawiedzie, jeżeli udrożnienie dróg oddechowych oraz próba przywrócenia odpowiedniej wentylacji i natlenowania krwi będą opóźnione lub nieskuteczne.

 • Przypadkowe urazy głowy u dzieci

  Urazowe uszkodzenia mózgu są głównymi przyczynami zgonu i nabytych zaburzeń neurologicznych u dzieci. Każdego roku 600 000 dzieci zgłasza się do izb przyjęć z powodu urazu głowy, a 250 000 z nich jest przyjmowanych do szpitala. Uszkodzenie mózgu stanowi najczęstszą przyczynę zgonu z powodu urazu (ok. 25 000 dzieci rocznie). U ponad 1/3 osób, które przeżyły średniego lub znacznego stopnia uraz głowy, stwierdza się następstwa neurologiczne i psychologiczne.

 • Anafilaksja u dzieci

  Anafilaksja jest niespodziewaną i potencjalnie śmiertelną reakcją nadwrażliwości typu natychmiastowego, w której patomechanizmie odgrywają rolę przeciwciała klasy IgE. Jest ona spowodowana uwolnieniem bardzo aktywnych mediatorów farmakologicznych z mastocytów tkankowych i bazofilów krwi obwodowej, które wywołują kliniczne objawy anafilaksji, obejmując wiele organów i układów (zazwyczaj skóry, układu oddechowego, pokarmowego i sercowo-naczyniowego). Pojęcie anafilaksji zostało wprowadzone w 1902 roku przez dwóch francuskich badaczy - Paula Portiera i Charlesa Richeta. Zauważyli oni, że wstrzyknięcie psu tolerowanego uprzednio antygenu ukwiału zamiast spodziewanego uodpornienia spowodowało śmiertelną reakcję.

 • Ostre zapalenie ucha środkowego u dziecka

  Ostre zapalenie ucha środkowego jest to proces zapalny obejmujący błonę śluzową i struktury ucha środkowego rozwijający się nagle, z ogólnymi i/lub miejscowymi objawami ostrego stanu zapalnego i obecnością ropnej wydzieliny w jamie bębenkowej.

29 artykułów - strona 3 z 3