24 listopada 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
SOR - serwis dla lekarzy - Medycyna Praktyczna
medycyna praktyczna dla lekarzy
 

Porażenie prądem elektrycznym

23.02.2011
J. Ciećkiewicz
Choroby wewnętrzne pod redakcją A. Szczeklika i P. Gajewskiego, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010

Mechanizm i skutki

Zagrożenie stwarza prąd zmienny o napięciu >50 V i prąd stały o napięciu >100 V. Typowy dla sieci elektrycznej w domach prąd zmienny o napięciu 220–240 V i częstotliwości 50–60 Hz jest niebezpieczny dla życia. Ryzyko porażenia jest większe, gdy skóra ma mniejszy opór elektryczny, np. wskutek zamoczenia. Szczególnie groźny jest przepływ prądu na drodze ręka–ręka i ręka (ręce)–plecy.

Przepływ prądu przez ciało powoduje: oparzenie w miejscu kontaktu (znamię prądowe), oparzenie lub zwęglenie tkanek na szlaku przepływu prądu, uszkodzenie nerwów, uszkodzenie mięśni (rabdomioliza), zatrzymanie krążenia (prąd stały – asystolia, prąd zmienny – migotanie komór), skurcz tętnic wieńcowych (niedokrwienie mięśnia sercowego), zwichnięcia stawów i złamania kości (skurcz mięśni), ostrą niewydolność oddechową (skurcz mięśni i porażenie ośrodka oddechowego), ostrą niewydolność nerek (rabdomioliza). Ryzyko ciężkiego oparzenia jest duże przy porażeniu prądem o napięciu >1000 V.


Postępowanie na miejscu zdarzenia

1. Odłącz dopływ prądu. Jeśli nie możesz tego bezpiecznie uczynić, wezwij pogotowie energetyczne lub poinformuj o takiej konieczności Centrum Powiadamiania Ratunkowego i wstrzymaj się z działaniami na miejscu zdarzenia do czasu uzyskania wiarygodnej informacji o odłączeniu zasilania elektrycznego.

2. Zabezpiecz miejsce zdarzenia i (jeśli to konieczne) przenieś chorego w bezpieczne miejsce.

3. Oceń stan chorego: ABCD, BLS.

4. W razie NZK podejmij resuscytację.

5. Wprowadź cewnik do żyły i przetaczaj płyny.

6. Wezwij pomoc i zapewnij transport do szpitala (niezbędne unieruchomienie – postępuj jak z ofiarą upadku).

gicznego w razie oparzeń, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych, zwichnięć stawów, złamań kości.


Postępowanie w karetce i szpitalu

1. Zabezpiecz podstawowe czynności życiowe, lecz wstrząs i niewydolność oddechową.

2. Monitoruj EKG, lecz zaburzenia rytmu serca.

3. Przetaczaj płyny, forsuj diurezę, w razie potrzeby hemodializa (postępowanie w rabdomiolizie).

4. Kontroluj stężenia elektrolitów w surowicy.

5. Skieruj do leczenia chirurgicznego w razie oparzeń, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych, zwichnięć stawów, złamań kości.

Komentarze: Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zaloguj