23 listopada 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
SOR - serwis dla lekarzy - Medycyna Praktyczna
medycyna praktyczna dla lekarzy
 

Zatrzymanie krążenia i resuscytacja (NZK)

22.09.2010
M. Jankowski
Choroby wewnętrzne pod redakcją A. Szczeklika i P. Gajewskiego, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010
Zatrzymanie krążenia i resuscytacja (NZK)

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) polega na ustaniu mechanicznej czynności serca, cechującym się brakiem reakcji chorego na bodźce, brakiem wyczuwalnego tętna oraz bezdechem lub agonalnym oddechem. Nagłe zatrzymanie krążenia może nastąpić w jednym z 4 mechanizmów: migotania komór, częstoskurczu komorowego bez tętna, asystolii oraz aktywności elektrycznej bez tętna.

Definicje i etiopatogeneza

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) – ustanie mechanicznej czynności serca, cechujące się brakiem reakcji chorego na bodźce, brakiem wyczuwalnego tętna oraz bezdechem lub agonalnym oddechem.

Nagła śmierć sercowa– zgon z przyczyn sercowych poprzedzony nagłą utratą przytomności, gdy objawy poprzedzające zgon wystąpiły nie wcześniej niż przed godziną.

NZK pierwotne – spowodowane chorobą serca: ostry zespół wieńcowy (najczęściej), kardiomiopatia (rozstrzeniowa o innej etiologii niż niedokrwienie, przerostowa, arytmogenna prawokomorowa), genetycznie uwarunkowane arytmogenne choroby serca (zespół długiego odstępu QT, zespół Brugadów, wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin i in.), zwężenie zastawki aortalnej, wypadanie płatka zastawki mitralnej, nieprawidłowe odejście tętnic wieńcowych, mostek mięśniowy nad tętnicą wieńcową, zespół WPW, zaburzenia czynności węzła zatokowego i przewodzenia AV, migotanie komór (VF) idiopatyczne; spowodowane zatorowością płucną, pęknięciem tętniaka lub rozwarstwieniem aorty.

NZK wtórne – spowodowane przyczyną pozasercową, np. zatrzymaniem oddechu, urazem wielonarządowym, wykrwawieniem.


Komorowe zaburzenia rytmu. A - jednokształtny częstoskurcz komorowy, B - trzepotanie komór, C - wielokształtny częstoskurcz komorowy, D - mogotanie komór
Mechanizmy NZK: migotanie lub trzepotanie komór (VF), częstoskurcz komorowy (VT) bez tętna, asystolia (brak czynności elektrycznej i mechanicznej serca, także gdy czynność <10/min), czynność elektryczna bez tętna (PEA; brak skutecznej hemodynamicznie czynności mechanicznej serca pomimo zachowania zorganizowanej czynności elektrycznej). Asystolia i PEA są częstymi mechanizmami wtórnego NZK, dlatego zawsze wymagają poszukiwania odwracalnych przyczyn.


Postępowanie
  • Należy podjąć próbę samoistnego przywrócenia krążenia poprzez resuscytację krążeniowo-oddechową (cardiopulmonary resuscitation – CPR).
  • Jeżeli nie dysponujesz sprzętem lub jesteś sam,wykonaj podstawowe zabiegi resuscytacyjne (basic life supportBLS).
  • Jeśli dysponujesz sprzętem i działasz w zespole, wykonaj zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (advanced life supportALS).

Komentarze: Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zaloguj
  •  Dotychczasowe opinie: 3