Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Diagnostyka bólu głowy u dzieci i młodzieży. Kiedy się niepokoić? Kiedy zlecić badania obrazowe?

Diagnostyka bólu głowy u dzieci i młodzieży. Kiedy się niepokoić? Kiedy zlecić badania obrazowe?Ocena:
14.06.2011
Headache evaluation in children and adolescents: when to worry? When to scan?
Pediatric Annals, 2010; 39 (7): 399–406
Pediatric Annals, 2010; 39 (7): 399–406


Tłumaczyła lek. Iwona Rywczak
Konsultowała dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Skróty: EEG – elektroencefalografia, MR – rezonans magnetyczny, OUN – ośrodkowy układ nerwowy, TK – tomografia komputerowa

Reprinted with permission of Slack, Inc., www.slack.com from Donald W. Lewis, Thomas Koch (2010). Headache evaluation in children and adolescents: when to worry? When to scan? Pediatric Annals, 39 (7): 399–406.

Dzieci często zgłaszają ból głowy, wzbudzając tym duży niepokój zarówno lekarzy, jak i rodziców. Dla rodziców, a także dla każdego pediatry, najgorszą z możliwych przyczyn bólu głowy u dziecka jest guz mózgu lub inne zaburzenia wewnątrzczaszkowe, dlatego wielu lekarzy i rodziców uważa za konieczne wykonanie badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Najczęściej ból głowy ma charakter pierwotny (migrena lub napięciowy ból głowy). Rzadziej obserwuje się go jako objaw wtórny, na przykład w przebiegu guzów mózgu, idiopatycznego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, przewlekłego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wodogłowia lub ostrej choroby przebiegającej z gorączką (np. grypy). Poszukiwanie przyczyny bólu głowy u dzieci należy rozpocząć od starannego zebrania wywiadu, a następnie zlecić ukierunkowane badanie przedmiotowe, obejmujące pomiar parametrów życiowych i pełne badanie neurologiczne. Rozpoznanie pierwotnego bólu głowy, na przykład migreny lub bólu napięciowego, ustala się przede wszystkim na podstawie kryteriów klinicznych opracowanych przez

Ciąg dalszy dostępny po zalogowaniu dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

Zaloguj się lub przejdź do portalu dla pacjentów.